GEPROSTAV - projekční a geodetické služby pod jednou střechou..

Mottem společnosti je „komplexní servis pro investora“ a pod jednou střechou nabízíme geodetické práce, projekční práce a v rámci inženýrské činnosti pro Vás zajistíme smlouvy, zápisy do katastru nemovitostí, vyjadřovací dokumentace a povolení úřadů.


GEODETICKÉ PRÁCE

práce v katastru nemovitostí (geometrické plány,vytyčování hranic atd.) práce v inženýrské geodézii (tvorba mapových podkladů, měření inženýrských sítí atd.) poradenství v katastru nemovitostí

PROJEKČNÍ PRÁCE

vyhotovení projektové dokumentace bytové, občanské a průmyslové výstavby zpracování dokumentace skutečného provedení stavby rozpočty staveb

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

vyřízení územních a stavebních povolení, demoličních a kolaudačních rozhodnutí atd. vyřízení souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků příprava různých typů smluv, zápis staveb a listin do katastru nemovitostí stavební a autorský dozor po celou dobu realizace stavby