Geodetická kancelář GEPROSTAV geodézie s.r.o.

 

Sídlo firmy:

GEPROSTAV geodézie s.r.o.

Horní Plesová 4375

695 01 Hodonín

IČ 29221129

DIČ CZ29221129

Obchodní rejstřík : Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 66638

Statutární zástupce: Ing. Ján Jordan, jednatel společnosti

 


 

provádí veškeré geodetické práce - od přípravy podkladů pro projekt, přes vytyčování a kontrolu na stavbě, po finální dokumentaci skutečného provedení a zhotovení potřebných geometrických plánů pro zápis do katastru nemovitostí.


V rámci inženýrské činnosti provádíme navazující činnosti jako jsou poradenství v katastru nemovitostí, souhlas stavebního úřadu s dělením pozemků, příprava různých typů smluv a zápis listin do katastru nemovitostí.

Opíráme se o dlouhodobé zkušenosti v oboru a především o komplexní znalost řešené problematiky. Preferujeme úzkou spolupráci se zákazníky při všech stupních prováděných prací a samozřejmostí naší práce je respektování osobních specifik každé zakázky. Našimi zákazníky jsou jak soukromé osoby projektanti a stavební firmy tak státní organizace a obecní úřady. Díky jazykové vybavenosti (angličtina na komunikativní úrovni) spolupracujeme taktéž se zahraničními partnery především z Německa a Rakouska.

Naše společnost je vybavena moderní měřicí a výpočetní technikou jak pro sběr dat v terénu tak pro její následné kancelářské zpracování. Díky pravidelné kontrole a kalibraci přístrojů máme jistotu přesného měření.S čím pracujeme v terénu:

 

 

Technologií GPS
Topcon Hipper +
Totálními stanicemi
Topcon GTS 7005, GTS 212
Komunikační technikou
Motorola

 

 

S čím pracujeme v kanceláři:

 

 

Výkonnými počítači
MSI, Acer a jiné
Geodetickým softwarem
GEUS, Microstation
Tiskárnami a plotterem
Toshiba,HP Designjet T620